عکس کشک بادمجان رژیمی
sedi
۳۸۷
۲.۷k

کشک بادمجان رژیمی

۱۸ اسفند ۹۹

انسان ها زود پشیمان می شوند...
گاه از گفته هایشان ؛
گاه از نگفته هایشان!
اما سراغ ندارم کسی را که از لبخند_زدن پشیمان شده باشد...!
خوشا به حال آنهایی که به خوبی میدانند که لبخند زدن بهترین راه گفت و گوی عاشقانه است...

لحظه هایتان لبریز از لبخند
زندگی هایتان سرشار از عشق دوستان همراه 🌹

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

استوری هامو ببینید روش سرخ کردن بادمجون فقط با دوقاشق روغن هست به شیوه صدی 😁ی کیلو بادمجون فقط با دوقاشق 😳
🤪🤪🤪🤪🤪
...
نظرات