عکس آش ماش
sedi
۸۴
۲.۲k

آش ماش

۲۰ اسفند ۹۹
💫
خوشبختی ؛
همین درکنار هم بودنهاست.
همین دوست داشتن هاست.

خوشبختی ؛
همین لحظه های ماست
همین ثانیه هاییست که در شتاب زندگی گمشان کردیم

خوشبختی یعنی همین لحظه های نابِ باهم بودن...

...
نظرات