عکس باسلوق
محبوبه عباسی
۴۵۹
۴.۴k

باسلوق

۲۲ اسفند ۹۹
#ریشه_داشته_باشیم.

ریشه ی انسانها، فهم آنهاست
یک سنگ به اندازه ای بالا می رود، که نیرویی پشت آن باشد …
با تمام شدنِ نیرو، سقوط و افتادن سنگ طبیعی است!
ولی یک گیاه کوچک را نگاه کن که چطور از زیر خاک ها و سنگ ها سر بیرون می آورد و حتی آسفالت ها و سیمان ها را می شکند و سربلند می شود …
هر فردی به اندازه ی این گیاه کوچک ، ریشه داشته باشد ، از زیر خاک و سنگ ، از زیر عادت و غریزه!
و از زیر حرف ها و هوس ها ، سر بیرون می آورد
و افتخار می آفرینید …
ریشه ی ما، همان "فهم" ما است...

#محبوبه_عباسی
#باسلوق
‌‌
...
نظرات