عکس شکلات کهکشانی
sepide
۱۲۸
۱.۲k

شکلات کهکشانی

۲۳ اسفند ۹۹


آسمان آبیست ....

آسمان پهنای یکرنگیست ....

آسمان قلبیست کز هر آلودگی خالیست ....

صحنه ی پیدایش یک بارش برفیست ....

یا که از اعماق ابر دلهره برقی یا رعدیست ....

گاه گاهی چهره اش با هفت رنگ ، رنگیست....

یا که در شب صورتش تاریکو پر معنیست....

...شاعر ایمان نیکوبخت
...
نظرات