عکس پاچینی

پاچینی

۲۸ اسفند ۹۹
خوشبختى يك احساس درونيه
مهم نيست كجايى و چيكار ميكنى
مهم اينه كه تو همين لحظه حالت خوب باشه
خوشبختى يعنى استمرار لحظه هاى خوب
لحظه هايى كه خود ما تصميم ميگيريم چگونه سپريشون كنيم
وقتى احساس خوب خواهى داشت كه:
خودت رو با خط كش آدمها اندازه نگيرى
فارغ از هر نتيجه اى تلاش كنى
از ترس هات رد بشى،يعنى از ترس هات نترسى
با همين پولى كه توى جيبت دارى خوشحال باشى
غصه نداشته ها و نرسيدن هات رو نخورى
روى حرف هيچ كسى بجز خودت و خدات حساب نكنى
آدمها رو دوست داشته باشى ولى مراقب اندازشون باشى كه يك وقت خودت رو سايزشون نكنى
توى هر شرايطى شكرگزار خداوندت باشى
اخم ديگران رو توى نگاه مهربونت حل كنى
از هيچ كسى انتظار نداشته باشى
توقع هم نداشته باشى
سخاوت مند باشى حتى به اندازه هديه كردن يك لبخند
با مرور بعضى خاطرات نيفتى بجون خودت
امروزت با ديروزت يك كوچولو متفاوت باشه
خلاصه
وقتى نبض احساست رو ميگيرى با يك لبخند از ته دلت بگى خدايا شكرت
و در آخر
تو به همون اندازه كه فكر ميكنى خوشبخت خواهى بود...

#محبوبه_عباسی
#پاچینی
...
نظرات