عکس کشمشی 
مال جاریم
کورد بانو
۳۲۴
۱.۹k

کشمشی مال جاریم

۱ ماه پیش
یادداشتی برای خودم...📝☘

⬥ زندگی کوتاهه ،
پس وقتت رو با آدمایی بگذرون که باعث شن بخندی و احساس دوست داشتن کنی

⬦ همیشه قرار نیست
وقتی یکی اومد تو زندگیت
باهاش به مقصد برسی !
بعضیا میان تا بفهمی مسیری که میرفتی اشتباه بوده

⬥ دلتنگ شدن واسه آدمایی که حتی یه ثانیه هم بهت فکر نمیکنن رو متوقف کن!

⬦ برا داشتن کسی سماجت نکن پرنده ای که سهم تو نباشه حتی اگه براش قفس هم بسازی بالاخره میره


هرگز بیخیال رویاهات نشو،
هیچوقت نمیدونى چقدر بهشون نزدیک شدى . .

┄┄┄°•°•°𖣘⭐️𖣘•°•°•┄┄
  
┄┄┄°•°•°𖣘⭐️𖣘•°•°•┄┄
...
نظرات