عکس جگر و بال کبابی
سپیده
۴۶
۱.۵k

جگر و بال کبابی

۶ فروردین ۰
اگر شراب خوری صد جگر کباب شود

وگر تو مست شوی عالمی خراب شود

ز دیده گر ننهد سر به جیب سیل سرشگ

ز سوز آتش دل سینه‌ام کباب شود
...
نظرات