عکس بهارو طبیعت زیبا...
کوثر‌_م
۶۳
۷۱۵

بهارو طبیعت زیبا...

۸ فروردین ۰
دخترِ خورشید
با موهای روشن تر از نورِ مشعل
بی هیچ آرایه ای
جز تاجِ بافته از رنگِ گُل های صبح
جلوه می کند…
صورتِ زیبایش
زلال تر از هر چشمه
نرم تر از حریر است و
شکوفاتر از گُلِ سرخ
هر روز
سرزنده تر از آب، برمی خیزد
طلایی تر از طلا می تابد
و بلبل، این قاصدِ بهار
از زبانِ اشتیاق
برایش ترانه می خواند🍃🌺
#شیرینی_عید_نوروز#شیرینی_عید#عید_1400#شیرینی_بهشتی#نورآفتاب#بهارزیبا#فروردین1400#کوثر_م
...
نظرات