عکس سبزی پلو مخلوط، عکس آخر
vida.k
۳۳۴
۱.۶k

سبزی پلو مخلوط، عکس آخر

۲ هفته پیش
سبزی پلو ویدا جانی
تا نخوری ندانی
بزن روی لیک 😉
https://sarashpazpapion.com/recipe/192a20fdc7a97701c5af72bc7f2679f2

عکس آخر
چون دیگه توی گالریم هیج عکسی ندارم که بفرستم. 😑🥴 😅
دیگه باید عکس فنجونهای چایی که میخورم رو به جای استوری براتون پست کنم. والوووو 🤭🤭🤭 کی کی کی
تعطیلات تموم بشه بریم روی روال قبل
#سبزی_پلو #سبزی_پلو_مخلوط #شور #شورمخلوط
...
نظرات