عکس کوفته همدانی
shad_cake1400
۲۴
۲۲۵

کوفته همدانی

۲۸ فروردین ۰۰
,#سیزده_بدری که امسال هم به در نشد...
در خانه ماندیم فقط به خاطر کادر درمان دکترها و پرستار هایی که واقعا دارند جهاد میکنند و جونشونو کف دست گذاشتند و در حال خدمت هستند...
و مدیونشون نمونیم...
کرونا برو از جهان ما ...خسته شدیم...
...
نظرات