عکس باقلوا یزدی
Fareqمامان مَأوا
۲۱۸
۱.۶k

باقلوا یزدی

۲ ماه پیش
#ویژه_رمضان
#رمضان۱۴۰۰#باقلوا#شیرعسلی#باقلوا_لوزی#Fareq


آموختم که هیچ دارویی
نمیتواند همچون " اُمید "
آدمی را ایستاده نگه دارد

آموختم که در همه حال
و همه وقت باید عشق ورزید
حتی در زمان خستگی ، بیماری و یاس

آموختم که جنگیدن همیشگی برای نداشته ها
چشم ها را به روی داشته هایمان می بندد

گاهی باید با خیالی آسوده زندگی کرد
رها از هر نبردی و شکستی

آموختم که هیچ دارویی
نمیتواند همچون اُمــــــید
آدمی را زنده نگه داشته باشد
زندگی بیاورد ، عشق ببخشد
امیدتون به خدا باشه ❤️
...
نظرات