عکس 【قیمه بادمجون】

【قیمه بادمجون】

۱ هفته پیش
اینم از قیمه بادمجون🍛🥄 شام و افطار ماه مبارک رمضان🌙🕌📿 فوق العاده خوشمزه شده بود👌🏻😋 جاتوووون سبز🌱🦩 عزیزای دل پآپیونی💝 عکس پنجم برا چن وقت پیش بوده😁 توی این قاب جاش دادم🤪 و سوپ جو🥣 خوشمزه👍🏻 آب پرتقال طبیعی🍹🍊 و ی سیخ جیگر🍢🧂
تا خوشمزه بعدی خدانهگدارتون👋🏻🚶🏻‍♀️
#قیمه‌بادمجون #سوپ‌جو #اب‌پرتقال #جگر
...
نظرات