عکس سفره شـام︵‿︵

سفره شـام︵‿︵

۱ هفته پیش
اینم از سفره شام😍 خونه عمو جونم🥰😘 دسپخت زنمو جووونی👩🏻‍🍳👩🏼‍❤️‍👩🏻 ته دیگوو نگااا😉 چای‌بعد شام☕🫖
حلیم🥣 خوشمزه😋ناهارمون 🥄دسپخت عمه جوون 😁😻 پنیر و‌ پونه🧈🌱 و اما میرسیم ب شنگ🌱 این پست بهاره🌸🌱✨ هستش منو عمه ها و مهمون کوچولو👦🏻 ک‌میشه پسر همین عموو🤩 رفته بودیم شنگ با قازیاغی بکنیم🥺 ما میگیم تره🙂 زنمو هم دیگ دید وقتی بیاییم خسته و کوفته ایم😖😣 شام رو آماده کرده بود🍗😍
از طعمش نگم براتون ک عالی بود👌🏻👍🏻
شنگ ترشی هم ک دیگ آخر خوشمزگیه😋🤤😍
#شام #مرغ #ماست #پیاز #حلیم #شنگ‌ترشی
...
نظرات