عکس نان فوکاچیا
رها☕️
۶۸
۱.۶k

نان فوکاچیا

۱۲ اردیبهشت ۰۰
تخیل:
آغاز خلقت است
ماچیزهای را دوست داریم درخیال اورده ایم ،
بعد انچه را که درخیال اورده ایم آرزو میکنیم،
ودرنهایت چیزی راکه ارزو کرده ایم
خلق میکنیم🌼💫
نان-فوکاچیا#نان ایتالیایی# روغن زیتون-سیر#رزماری
پودر اویشن#گوجه گیلاسی#زیتون#روغن معطر🥨🍅🍸ورق بزنید بافت نان مشخصه😊
...
نظرات