عکس کباب تابه ای مغزدار

کباب تابه ای مغزدار

۱۵ اردیبهشت ۰۰
من برای وسط کباب از فلفل دلمه،قارچ و پنیر پیتزا استفاده کردم،
...