عکس خورش سبزی

خورش سبزی

۲۵ اردیبهشت ۰
غذای لذیذ توی ظروف سنتی😍باورمیکنید انگار خوشمزه تربود😂😂😂😂نگم ک دوروز بکوب ازش خوردیم
تقدیم ب تک تکتون😍😍😘😘😘
...