عکس دسر پان اسپانیا
اسماء خانوم
۱۴۱
۱.۸k

دسر پان اسپانیا

۳۰ اردیبهشت ۰۰
شکست ها و نگرانی هایت را رها کن،
خاطراتت را،

نمیگویم دور بریز،اما قاب نکن به دیوار دلت...
در جاده ی زندگی، نگاهت که به عقب باشد،

زمین می خوری…
زخم بر می داری…

و درد می کشی…
نه از بی مهری کسی دلگیر شو …

نه به محبت کسی بیش از حد دلگرم…
به خاطر آنچه که از تو گرفته شده،

دلسرد مباش، تو چه می دانی؟
شاید … روزی … ساعتی … آرزوی

نداشتنش را می کردی…
تنها اعتماد کن و خود را به او بسپار …

هیچ کس آنقدر قوی نیست که ساعتها
بر عکس نفس بکشد …

در آینده لبخند بزن…
این همان جایی است که باید باشی!

هیج کس تو نخواهد شد
آرامش سهم توست …

ممنون برای همراهی و نگاه پر مهرتون🙏🙏🙏🙏🙏🙏
...
نظرات