عکس شکلات تبلتی

شکلات تبلتی

۹ خرداد ۰
ته تغاری بهار
خرداد دوست داشتنی
دیدی چه راحت وساده رسیدی
چقدر شبیه هم هستیم من وتو
شعله عشقمان گرم وتب دار
همین گرمی دوست داشتن
باعث تنهای ماست
نه شکوفه های دلبرانه داریم
نه نوبرانه های آب دار
نه هوای ابری بدون چترقدم زدن
زیر باران هیچ کدام را نداریم
فقط دوست داشتن بلدیم
ساده وبی ریا
گرم وتب دار.

لطفا ورق بزنید🌹😍
...
نظرات