عکس کیک زرد آلو
hadis-soltani
۶۸۲
۳.۴k

کیک زرد آلو

۱۰ خرداد ۰
《بیشتر از هر چیز دلم می خواست می توانستم تمام روحم را در چشمانم بگذارم و تا ابد، تا هنگام مرگم ،به تو نگاه کنم》
آلبر کامو
...
نظرات