عکس خورشت هویج با گوشت

خورشت هویج با گوشت

۲ ماه پیش
دست نزن..پرت نکن..داد نزن🚫
✨برای صحبت با فرزندتان به جای نکن؛
بگویید: چه کاری بکند

✨به جای ندو
بگویید: یواش راه برو

✨به جای داد نزن
بگویید: آرام صحبت کن.

✨به جای روی مبل نپر
بگویید: روی رختخواب‌ها بپر.

✨به جای آب را نریز
بگویید: اگه آب توی بالکن بریزه اشکالی نداره.

✨به جای در را باز نکن
بگویید: اگه فقط بابا اومد در را باز کن.

✨به جای دعوا نکنید
بگویید: حرف بزنید، راه حل بدهید.

✨به جای دستت را بده به من
بگویید: تو دست منو بگیر.

✨به جای نترس
بگویید: تو می‌توانی، من هم کنارتم...

✨به جای اسباب بازی را پرت نکن
بگویید: توپت را پرت کن...


موفق باشید مادران نازنین🤗
خودم همش باید اینا رو چند بار تکرار کنما..برا تکرار راحتر همینجام فرستادم🙄🙈😊
...
نظرات