عکس صبحانه
گندم
۶۹۲
۱.۷k

صبحانه

۱۹ خرداد ۰۰
گاهی به خودت احترام بگذار یک چای داغ بریز داخل زیباترین استکان خانه یک دانه شیرینی هم بگذار کنارش همراه یک آهنگ دلنشین و به خودت بگو : بفرمایید… ! چایتان سرد نشود…! به خودت ؛ باورت و زندگی ات عشق بورز… سن و سالت مشکل عشق نیست؛ زمان نمی تواند بلور اصل را کدر کند؛ مگر آنکه تو پیوسته برق انداختن آن را از یاد برده باشی. برای خودت دعا کن که آرام باشی ؛ صبور باشی.. مهم نیست که آخرین زلزله ی زندگی ات چند ریشتر بود؛ مهم نیست که در آن زلزله چه چیزهایی را از دست دادی. . . مهم این است که دوباره از نو بسازی زندگی ات را و باورت را… جهانت را...♥

#صبحانه #عصرانه #چایی #آبمیوه
...
نظرات