عکس شربت توت فرنگی

شربت توت فرنگی

۱ تیر ۰۰
#قرار گروهی #شربت#
♡آشپزی به وقت عشق ♡

دوستانی دارم که با پاستا شروع می کنند، ودوستانی که با برنج شروع می کنند اما من هر وقت عاشق بشوم باسیب زمینی شروع می کنم. گاهی اوقات گوشت وسیب زمینی وگاه ماهی وسیب زمینی اما همیشه پای اصلی قضیه است. درعشق ورزیدن کلی اشتباه میکنم واز خیلی هایشان پشیمان می شوم وکنار شان می گذارم، اما سیب زمینی را نه.

زندگی خصوصی یک سرآشپز

نورا افزون
...