عکس گز اصفهان
pory
۱۱۴
۱.۴k

گز اصفهان

۱۰ تیر ۰۰
یه مقدار پسته خام توخونه داشتم گفتم چکارش کنم به فکرم افتادم باهاش گز درست کنم این بود که نتیجه کار شد این گزهای خوشمزه آردی خیلی خوشمزه بود عین بازاری ها ولی به اون سفتی بیرون نشد گلوکز هم زدم .
#گز_اصفهان#pory
...
نظرات