عکس فسنجون رشتی
محبوبه عباسی
۴۱۱
۴.۷k

فسنجون رشتی

۱۴ تیر ۰
میان آرزوی تو و معجزه خداوند دیواریست بنام اعتماد.
پس اگر دوست داری به آرزویت برسی، با تمام وجود به او اعتماد کن.
ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺷﺎﺩﯼ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎﺑﻬﺸﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﺪ،
ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯﯾﺪ.
ﺍﮔﺮﺻﺪﺍﻗﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﺪ، ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺍﮔﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﺪ،
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ.
ﺩﻧﯿﺎﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ " ﭘﮋﻭﺍﮎ " ﻧﯿﺴﺖ.

✓✓ سلام نازنینای دوست داشتنی
اول از همه یه تشکر ویژه بکنم از دوستای گلی که تو پست قبلی کلی برام دعا کردند و تبریک گفتند و یک عالمه انرژی های خوب برام فرستادند ...
مرسی که همیشه کنارم هستید
خداروشکر که دارمتون

بعد هم این خوشمزه فسنجون و شیرین قاتق گیلانی هست و زیتون پرورده که یک ترکیب عالی و خوشمزه است...


#محبوبه_عباسی
#فسنجون
#شیرین_قاتق
#زیتون_پرورده
...
نظرات