عکس کلوچه حلوا شکری
Mitra 1370.12.13
۱۴
۷۹۱

کلوچه حلوا شکری

۲۱ تیر ۰۰
#کلوچه
#حلواشکری_خانگی
کلوچه های خوشمزه که برای اولین بار پختم با دستور #خاطره جان
از حلوا شکری خانگی هم که خودم درست کرده بودم داخل کلوچه استفاده کردم
...
نظرات