عکس تهدیگ زغفرانی
یگانه
۴۹
۷۲۶

تهدیگ زغفرانی

۲۲ تیر ۰۰
سلام 🌷
گاهی خدا ان قدر صدایت را دوست دارد
که سکوت میکند تا تو بارها بگویی خدای من ...
الهم عجل لولیک الفرج 🤲
...
نظرات