عکس قلمه گاو

قلمه گاو

۳۰ تیر ۰
خوشبختی یعنی
از جلوی داروخونه رد بشی،
چون جاییت درد نمیکنه
از جلوی فروشگاه رد بشی،
چون همه چی داری
و بری خونه چون یکی منتظرته...

الهی خوشبخت باشید ♡
...
نظرات