عکس Chicken Noodles
نودل مخصوص سر اشپز*
(نودل مرغ)
naz☕gol
۶۷۸
۱.۶k

Chicken Noodles نودل مخصوص سر اشپز* (نودل مرغ)

۳ مرداد ۰
حرفهایم به سوی تو که می‌دوند، معنی‌شان می‌ریزد..
مانند خجالت،
زمان بوسه!
یا مثل ترس،
وقت گفتن اولین دوستت دارم!
حرف هایم نزدیک تو، رنگشان می‌پرد..
مثل دل بعد از دیدار،
مثل هوش پس از آغوش،

مثل آخر همین شعر...

آمدی...

همه اش پرید!
...
نظرات