عکس # اطعام غدیر
*پرنیا*
۴۶
۸۳۷

# اطعام غدیر

۸ مرداد ۰۰
من اینا رو بین همسایه ها پخش کردم.
امسال سال دوم هست که اینکار رو انجام میدم وخیلی حس خوبی دارم😍.
از فاطمه قادری هم تشکر میکنم که بانی این کار خیر شد.😘
...
نظرات