عکس کیک موز و گردو
sepide
۴۳
۱.۴k

کیک موز و گردو

۱۳ مرداد ۰
گاهی چه دلگرفته میشوی ازخدا..
گاهی از حکمتش ناراضی و گاهی شاکروخوشحال..
گاهی مشکوک و گاهی مجذوب عدالتش..
گاهی بسیارنزدیک،گاه دور!! خدا همان خدا‍‍ست ..
ای کاش مااینقدر گاهی به گاهی نمیشدیم!🌿
...
نظرات