عکس کیک یخچالی قالبی

کیک یخچالی قالبی

۱۴ مرداد ۰۰
عکس دوم شلختست.ببخشید.فقط به خاطر اینکه بافت کیک ویخچالی بودنش مشخص باشه گذاشتم.😅
...
نظرات