عکس دلمه سبزیجات

دلمه سبزیجات

۱۴ مرداد ۰۰
دستپخت مelha
عکاس نگار 😀

ببخشید کامنتا رو میبندم ، امروز حسابی مشغول کار و بارم یه وقت شرمنده محبتاتون میشم🌸

#دلمه_سبزیجات #نگار۶۹
...