عکس لبی کباب( لوه کباب)
کپشن خونده بشه??
مبین❤ماتیار
۱۴۱
۱.۳k

لبی کباب( لوه کباب) کپشن خونده بشه??

۱۶ مرداد ۰

سلم🥰عکس اخر گوسفند ذبح شدس دل ندارید ورق نرنید🙏🏻لوه کباب حاصل قربانی برای سلامتی از کرونا😍
ماتیار ومبین جانم هم امروز اومدن😍😍😍
چون خونه‌باغ برادرشوهرم قربانی کردیم یکم جمع‌بودیم درحد ۷ نفر 😬
همه هم گشنه نتونستم از سفره عکس بگیرم
ببخشید دیگه
شما با برنج ومخلفات تصور کنید😁
لینک دستور
https://sarashpazpapion.com/picture/35915573e194f1726031f3e8cd4b524f

این کارم روهم ببینیدخوشحال میشم
https://sarashpazpapion.com/picture/4ef9502383009bf1caaadd15775ade2d

به امید رهایی همه از کرونا🙏🏻
#لبی_کباب #لوه_کباب #ماهیچه#سمیه پز
...
نظرات