عکس کوکی ترکدار
roz khosravi
۱۵۵
۱.۲k

کوکی ترکدار

۲۵ مرداد ۰
  _-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-
اگر انسان ‌ها به جای دیـن
به انسانیت معتقـد بودنــد ...
انسانیت چیزی ست ورای همه ی ادیان
 انسانیت مهربانی ست ...
نماز و دعا و روزه نـدارد..
انسانیت گاهـی یک لبخنداست 
که به کودک غمگینی هدیه 
می کنیــد ...

احمد شاملو

  _-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ ...
نظرات