عکس کوکی دابل چاکلت

کوکی دابل چاکلت

۲ شهریور ۰۰
#کوکی_دابل_چاکلت#کوکی_شکلاتی#chocolatecookie
روزي شاگردي به استاد خويش گفت: استاد مي خواهم يکي از مهمترين خصايص انسان ها را به من بياموزي؟ 
استاد گفت: واقعا مي خواهي آن را فراگيري؟ 
شاگرد گفت: بله، با کمال ميل. 
استاد گفت: پس آماده شو با هم به جايي برويم. 
شاگرد قبول کرد. استاد شاگرد جوانش را به جايي که در آن کودکان مشغول بازي بودند، برد. 
استاد گفت: خوب به مکالمات بين کودکان گوش کن. مکالمات بين کودکان به اين صورت بود: 
الان نوبت من است که فرار کنم و تو بايد دنبال من بدوي. 
نخير الان نوبت توست که دنبالم بدوي. 
اصلا چرا من هيچ وقت نبايد فرار کنم؟ و حرف هايي از اين قبيل... 
استاد ادامه داد: همانطور که شنيدي تمام اين کودکان طالب آن بودند که از دست ديگري فرار کنند. انسان نيز اين گونه است. او هيچگاه حاضر نيست با شرايط موجود روبرو شود و دائم در تلاش است از حقايق و واقعيات زندگي خود فرار کند و هرگز کاري براي بهبود زندگي خود انجام نمي دهد. تو از من خواستي يکي از مهم ترين ويژگي هاي انسان را براي تو بگويم و من آن را در چند کلام خلاصه مي کنم؛ «تلاش براي فرار از زندگي»!
رهاجون مرسی بابت دستور عالیت دخترم عاشقش شد با چای محشره حتی با قهوه
...
نظرات