عکس خورش قرمه سبزی

خورش قرمه سبزی

۲ شهریور ۰۰
#قرار_پاپیونی_بامصی
پاپیون که کلن کیفیت عکس رو داغون کرد😒
شما هم ببخشید که یه عکس ساده رو پست کردم فقط چون عضو قرار هستم خاستم که از قرار جا نمونم
اسلاید بعدی پست جهت زخمی کردن شماست😆
...