عکس کیک اسفنجی

کیک اسفنجی

۴ شهریور ۰
کیک تولد خواهرزادم
واسه 19 تیر بود پاپیون قبولش نمیکرد
کیک بیرونی عکسش هم توی پیج تولیدیش هست
یه وقت نیاید بگید مچ تو گرفتم عکس دزدیدی و از این حرفا 😁
...