عکس شیرینی گاتا
مصی
۱۴۹
۳.۵k

شیرینی گاتا

۵ شهریور ۰۰
عکس اول با نور خورشید عکس دوم در سایه بدون ادیت من شیرینی را ایندفعه این مدلی پیچیدم وبه جای شش لایه روهم سه لایه گذاشتم ومدل دادم خودم عکس دوم را دوست داشتم
با دستور خودم اینم لینک دستور
https://sarashpazpapion.com/recipe/494736bbef39e49e3e621ac4073d1da5
...
نظرات