عکس قرمه سبزی گیلانی
hadis-soltani
۳۳۰
۳.۷k

قرمه سبزی گیلانی

۶ شهریور ۰
«اگر حقیقت را خفه کرده و در زیر زمین دفن کنید، باز هم رشد خواهد کرد و دارای چنان نیروی انفجارآمیزی خواهد شد که به هنگام انفجار هرچیزی را که در سر راهش باشد از میان خواهد برد.»

- امیل زولا
...
نظرات