عکس استاتر خمیر ترش
مصی
۹۵
۲.۹k

استاتر خمیر ترش

۳ هفته پیش
من نان بربری و بیشتر نانها را با خمیر ترش خانگی درست میکنم پر خاصیت است وخیلی خوشمزه
با دستور خودم اینم لینک دستور
https://sarashpazpapion.com/recipe/6c4dbdc226526d6e3a8165e14279f414
...
نظرات