عکس نان بروآ پرتغالی
لطفاً کپشن خوانده شود
مصی
۴۵۲
۳.۹k

نان بروآ پرتغالی لطفاً کپشن خوانده شود

۲۰ شهریور ۰۰
خود نان درست کردن کلا سخته وعکاسی به این سبک معلق دیگه سخت‌تر چیزی در این عکس فتوشاپ نیست صد دفعه نان خورد زمین تا این عکس درآمد خودم این عکسو خیلی دوست دادم دود در عکس طبیعی است وعکس آخر نور مصنوعی است خواستم سایه نان روی زمین بیوفته ونقطه های سفید روی هوا خرده نان و آرد وکاغذ سوخته هست البته پاپی جان کیفیت برای عکس نزاشت
با دستور خودم اینم لینک دستور
https://sarashpazpapion.com/recipe/1e045d8bbf09ed6ea874ac62054fb4bd
عکس از آرشیو
...
نظرات