عکس کیک بالش پادشاه(ترکیه)
deniz.k2002
۱۳۳
۱.۵k

کیک بالش پادشاه(ترکیه)

۲۲ شهریور ۰۰
پست تقدیمی به ✨lady_kosar(maman diyako) وMelody(mely1313)😍✨
https://sarashpazpapion.com/recipe/3e58e1f492d656769a61bf1d99f0ebc8
☝️اینم لینک دستورپخت کیک(بینظیربود)
...
نظرات