عکس بستنی سنتی زعفرانی
مژگان ♡food♡
۱۴۲
۱.۶k

بستنی سنتی زعفرانی

۱ مهر ۰۰
#بستنی_سنتی_زعفرانی
شهریور عاشق انار بود اما هیچ وقت حرف دلش را به انار نزد
آخر انار شاهزاده ی باغ بود تاج انار کجا و شهریور کجا؟!
انار اما فهمیده بود، می خواست بگوید او هم عاشق شهریور است اما هر بار تا می رسید، فرصت شهریور تمام می شد
نه شهریور به انار می رسید و نه انار می توانست شهریور را ببیند
دانه های دلش خون شد و ترک برداشت
سال هاست انار سرخ است سرخ از داغی و تندی عشق... و قرن هاست شهریور بوی پاییز می دهد...

خداحافظ تابستان...🌞

سلام پاییز ..🌧
...
نظرات