عکس شکلات ماستی
ارکیده
۳۳
۷۵۳

شکلات ماستی

۱۲ مهر ۰
گفتم:ای سلطان خوبان رحم کن براین غریب
گفت:در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب
گفتمش : مگذر زمانی! گفت معذورم بدار
خانه پروردی چه تاب آرد غمِ چندین غریب
🌹🌹🌹
...
نظرات