عکس سوپ جو پرک

سوپ جو پرک

۱۵ مهر ۰۰
همیشه!!!!
مراقب حرف هایی
که میزنی باش!!
مخصوصا وقتی
عصبی یادلخور هستی.
بعضی کلمات
همچو تَرکِشی می ماند
که کنارِ قلب می نشیند.
نمی کُشد!!
ولی.....
تاآخر عمر عذاب میدهد

#محبوبه_عباسی
#سوپ
...
نظرات