عکس پای میوه ای مخصوص صبحانه

پای میوه ای مخصوص صبحانه

۱۷ مهر ۰
رفته بودم سر حوض
تا ببینم شاید
عکس تنهایی خود را در آب
#سهراب_سپهری
...
نظرات