عکس جشن امامت
آصفه
۲۵۳
۵۴۲

جشن امامت

۲۴ مهر ۰
مینویسم که شب تار سحر میگردد
یک نفر مانده ز این قوم که بر میگردد...💚

پویش با خواهرعزیزم مامان راستین😍
#گل_نرگس #جشن_امامت #شله_زرد
#مامان_راستین #آصفه
...
نظرات