عکس بریانی ( اصفهان )
مرضیه
۹۱
۹۵۶

بریانی ( اصفهان )

۱۸ آبان ۰۰
#بریانی اولین بار بود که خودم درست کردم خیلی خوب شده بود دستور پختش هم ازمادرم بود 👌👌👌
نون سنگک هم نداشتیم نون تنوری گذاشتم😊

روز و روزگارتون خوش دوستای عزیزم💖
...
نظرات