عکس کیک خیس شکلاتی
Fareqمامان مَأوا
۱۴۲
۲.۱k

کیک خیس شکلاتی

۲۲ آبان ۰
#کیک_خیس_شکلاتی#کیک_خیس#شکلات#لته#قهوه
دختر شیطان نيست. جلوه زيبايي بی حد خداونـد است… ميل انسان به بقـا ميل انسان به زندگی، ميل انسان به زيبا پرستی، ميل انسان به انسان، زن شيطان نيست… گوشه ای از هـنر آفرینش است… زن… عــــشق است… يک سرمايه ابــدی در جهان
به نظرم جا داره میزان سس رو دوبرابرش کرد تا تمام قسمت های کیک اغشته بشه
...
نظرات