عکس کیک تولدم

کیک تولدم

۲۳ آبان ۰
۳۶۵ روز از من
باز هم گذشت.
روزهایی که قهقهه زدم از ته دل و لبخند زدم،
و شب هایی که اشک ریختم و دلم شکست و فریاد زدم..
روز هایی که دلی بدست اوردم و عشق ورزیدم،
و روزهایی که دلی شکستم و …
روزهایی که دویدم تا برسم ،
و شب هایی که خوابیدم و بیخیال شدم از رسیدن..
روزهایی که فکر کردم دنیا منم و من؛
نیاز به هیچ دست و دامنی نیست

و بعد دنیا چرخید؛ گیر چرخ گردون افتادم؛

فهمیدم دنیا گرداننده دارد و دست به دامنش شدم..

روزهایی که دوست داشتن را برای شریک رویاهام زمزمه کردم

و عشق فریاد زدم؛

و روزهایی که پشت چشم نازک کردم

و نفرت بالا اوردم!!

تولدم مبارک…

با کمی تاخیر😅
بماند به یادگار از1400/8/13
ویدیو خامه کشیشو براتون میگذارم 🥰ممنون از تبریک هاتون لطفا تبریک نگید جون گذشته دیگه نه🤭😝
...